Ο «Herkes İçin Mimarlık» (Αρχιτεκτονική για όλους) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος αρχιτεκτονικός οργανισμός, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αφοσιωμένος στην προσφορά αρχιτεκτονικών λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα, που υπάρχουν σήμερα στην Τουρκία και πέρα από αυτήν. Επίσης, προωθεί τη διαδικασία συμμετοχικού design στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση.

Ο Herkes İçin Mimarlık (Αρχιτεκτονική για όλους, στα τουρκικά) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος αρχιτεκτονικός οργανισμός, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αφοσιωμένος στην προσφορά αρχιτεκτονικών λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα, που υπάρχουν σήμερα στην Τουρκία και πέρα από αυτήν, και στην προώθηση της διαδικασίας του συμμετοχικού design στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Το κίνημα διαμαρτυρίας Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη έδειξε ένα απλό πράγμα στους αρχιτέκτονες (designers): Χρειαζόμαστε νέους ορισμούς για την αρχιτεκτονική σε καταστάσεις όπου η αρχιτεκτονική απομακρύνεται από τους αρχιτέκτονες. Το κάθε μοναδικό οικοδόμημα που συναντούμε στους δρόμους και στο Πάρκο Γκεζί έχει τη δική του in-situ διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης. Η καταγραφή αυτών των προσωρινών οικοδομημάτων έχει τεράστια σημασία για περαιτέρω διερεύνηση, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο κύκλο ζωής τους.

country

Τουρκία

year

2011-2014