Διασκέδαση

Από την ίδια της τη φύση, η Adhocracy είναι μια φιλοπαίγμονα φιλοσοφία που μπορεί να ευδοκιμήσει σε διαδικασίες διασκέδασης. Η συνεργασία με άλλους προϋποθέτει αλληλεπίδραση, ανταλλαγή, τριβή και διασκέδαση. Το να διασκεδάζεις όμως είναι κάτι σοβαρό. Διότι η αλλαγή του συστήματος, με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αξιολογούμε, παράγουμε και διανέμουμε τα πράγματα, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούμε και επηρεάζουμε το περιβάλλον, είναι μια υπόθεση που απαιτεί ένθερμη αφοσίωση. Είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε αυτό που έγραψε ο John Huizinga: «Νομίζω πως μετά τον Homo Faber, και στο ίδιο επίπεδο με τον Homo Sapiens, ο Homo Ludens, ο Παίζων Άνθρωπος, αξίζει μια θέση στην ονοματολογία μας».

filter
id title author
002 Crea.tu Eduard Tió
004 The Ad-hoc Machine Felix Thorn
006 Tele Coffee Grinder Μαύρα Λάζαρη
009 Pinhole Laura Fiorio (Pinhocchio)
011 Paper Electronic Modules Coralie Gourguechon
016 Po.In-Inc. Ευτύχης Ευθυμίου, Ελισάβετ Αντάπαση, Χριστίνα Αντζουλάτου
026 Divergence Αφροδίτη Ψαρρά
027 Souzy Tros Art Canteen: The Embassy Maria Papadimitriou, Yorgos Rimenidis, Ilias Karniaris
030 Technology is the Answer Hans Ulrich Obrist, Lorenza Baroncelli
034 Self-Fashioning Escape Objects Μαρία Παπανικολάου
038 The Character of Bread Λουίζα Ζαχαρέα
042 #OccupyGezi Architecture Architecture for All
044 Conversion+ SMALL—Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab
050 Friction Atlas La Jetée (Paolo Patelli, Giuditta Vendrame)