Το Emergency Commons είναι μια μελέτη για την Αθήνα και αποτελεί μια απόπειρα κατανόησης και ερμηνείας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του τρόπου που η πόλη κατασκευάστηκε, εξετάζοντας επίσης πώς αυτά συνδέονται με την κρίση και τη σημερινή κατάσταση της πόλης.

Ο μηχανισμός των Emergency Commons είναι μια σειρά από προσωρινές καταλήψεις χώρων στο κέντρο της Αθήνας που αμφισβητούν το υπάρχον ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείριση του χώρου στην πόλη. Πρόκειται για ένα συνδυασμό νομικών, διοικητικών και αρχιτεκτονικών πρωτοκόλλων που επιχειρούν να κατασκευάσουν ένα εναλλακτικό σύστημα ιδιοκτησίας. Το σύστημα αυτό δεν βασίζεται στην ατομική ιδιοκτησία, αλλά αναφέρεται σε μια συλλογική κατανόηση του τι σημαίνει η κτήση, η διαχείριση και η χρήση του χώρου. Η έννοια των «κοινών» (commons) δεν αναφέρεται άμεσα στο χώρο, αλλά στη δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσα σε αυτόν και επιτρέπει τη βιοπολιτική παραγωγή των κοινών. 

Η εφαρμογή ξεκινάει από το επίπεδο του ισογείου, γιατί είναι το σημείο συνάντησης διαφορετικών τύπων ιδιοκτησίας και, παράλληλα, αποτελεί το χώρο όπου οι συγκρούσεις που προκύπτουν από την κρίση κεφαλαίου και ιδιοκτησίας γίνονται πιο έντονα αντιληπτές. Ο μηχανισμός εξαπλώνεται οριζόντια μέσα από το δίκτυο των στοών και των ακάλυπτων χώρων, αλλά και κάθετα, συμπεριλαμβάνοντας διάφορους τύπους ιδιοκτησίας, όπως τους χώρους κατοικίας των πολυκατοικιών και τα κενά κτίρια του δημοσίου. Τέλος, το Emergency Commons είναι ένα πρότζεκτ αστικού σχεδιασμού που παρουσιάζεται ως νομικό έγγραφο και κατασκευαστικό σχέδιο, για να αμφισβητήσει τα όρια διαφορετικών μορφών σχεδιασμού, αστικής διαχείρισης και ελέγχου.

Η Μαριτίνα Κουτσούκου (γενν. Αθήνα, 1988) είναι αρχιτέκτων. Αποφοίτησε το 2013 από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Σεπτέμβριο του 2014 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών March in Urban Design στην Bartlett School of Architecture-UCL με άριστα. Η διπλωματική της εργασία, με τίτλο “Emergency Commons” (UCL 2014), έχει εκτεθεί στην B-Pro Show της Bartlett School of Architecture-UCL (Σεπτέμβριος 2014) και έχει παρουσιαστεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Οκτώβριος 2014).

website

country

Ελλάδα

year

2014