Κριτική

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζει τον κόσμο ταχύτερα από ποτέ άλλοτε. Τα όρια που προϋπήρχαν μεταξύ του σχεδιαστή, του κατασκευαστή και του καταναλωτή έχουν θολώσει από την πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και τη διαδικτυακή επικοινωνία. Ωστόσο, η δημοκρατική υπόσχεση που αφήνουν η κουλτούρα του δικτύου, το παραμετροποιημένο design και η υπεροχή της κατανεμημένης διανομής έναντι του μοντέλου της μαζικής παραγωγής φαίνεται πως εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένη στη λογική του καπιταλιστικού καταναλωτισμού. Γι’ αυτόν το λόγο, η Adhocracy είναι κάτι περισσότερο από μια έκθεση· είναι στην πραγματικότητα μια ερευνητική διαδικασία ανοιχτή σε όλους, με τη βούληση να χρησιμοποιηθεί το design ως ένα δυναμικό εργαλείο κριτικής.

filter
id title author
005 The Reboots Alessandro Fonte
015 Potlatch Fosbury Architecture
016 Po.In-Inc. Ευτύχης Ευθυμίου, Ελισάβετ Αντάπαση, Χριστίνα Αντζουλάτου
017 Visual March to Nowhere (or ‘Arintagas’) Νάντια Χατζημητράγκα
018 Ethical Things Matthieu Cherubini
, Simone Rebaudengo
019 DRM Chair Thibault Brevet
021 Metadata+ Josh Begley
022 The Liberator 3D Printer Gun Defense Distribuited
023 Kickended Silvio Lorusso
025 Emancipati Orkan Telhan
029 Autoprogettazione Enzo Mari
030 Technology is the Answer Hans Ulrich Obrist, Lorenza Baroncelli
031 Collective Dictionary Campus in Camps
032 Free University IRA-C Interaction, Research & Architecture in Crisis Context
034 Self-Fashioning Escape Objects Μαρία Παπανικολάου
035 Όχημα Αστέγων Krzysztof Wodiczko
036 Nidar – Without Fear Mahafrin Rustomjee
037 The Volume Economy Vicky Katrin Kuhlmann
044 Conversion+ SMALL—Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab
045 Improvised City Errands Group
047 Temple of Holy Shit Collective Disaster
048 Emergency Commons Μαριτίνα Κουτσούκου
050 Friction Atlas La Jetée (Paolo Patelli, Giuditta Vendrame)
F01 Under the Umbrella MAP Office
F02 Suujin Maintenance Club RAD
F03 Sí Se Puede Pau Faus
F04 Romania Enterprise #norma (Maria Draghici, Ioana Paun, Andra Popescu)