Η Έρευνα για το Αρχιτεκτονικό Πεδίο (Research for Architectural Domain, RAD), που ξεκίνησε το 2008, διερευνά την «αρχιτεκτονική του εντοπισμού». Αμφισβητώντας τις βασικές αρχές που προσπαθούν να υλοποιήσουν οι αρχιτέκτονες μέσω των κτιρίων, η RAD ερευνά το πώς μπορεί η αρχιτεκτονική σκέψη να εδραιωθεί σε κάποιο άλλο όχημα από αυτό της «κατασκευής». Η RAD αναπτύσσει συμμετοχικά έργα, διοργανώνει ομιλίες και συζητήσεις, προσφέροντας νέα οράματα για τη διατήρηση, την ανταλλαγή και τη διάδοση της γνώσης για τον αστικό χώρο. Με τη δημιουργία ενός τόπου ελευθερίας για τη φιλοξενία πειραματικού αρχιτεκτονικού έργου, η RAD προσδοκά στρατηγικές για την προσαρμογή της αρχιτεκτονικής σε περαιτέρω καταστάσεις που δεν έχουν ακόμα κατηγοριοποιηθεί ή οριστεί.

author

Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών RAD ιδρύθηκε το 2008, εδρεύει στο Κυότο της Ιαπωνίας και οργανώνει διεπιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με διαλέξεις, συζητήσεις, συνεντεύξεις, εκθέσεις και εκδόσεις.

website

country

Japan

year

2015