Το Free University (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο) είναι ένας παιδαγωγικός χώρος όπου επικρατεί η λογική της οριζόντιας κατανομής της γνώσης. Είναι δομημένο σε διετείς κύκλους σπουδών που περιλαμβάνουν δημόσια σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις στο αστικό περιβάλλον.

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο θέλει πρώτα απ’ όλα να σώσει την εκπαίδευση από τους επαΐοντες, να άρει τα διαχωριστικά όρια των επιμέρους επιστημών και να προσφέρει εκπαιδευτικά πρότυπα που να έχουν ισχυρή αξία, από κοινωνική και πολιτική άποψη, αλλά συγχρόνως να είναι ριζικά αντι-ιεραρχικά, αντι-αυταρχικά και επαναστατικά.
Στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, η ανάκτηση της γνώσης σημαίνει αναθεώρηση της ίδιας της φύσης της: η γνώση δεν είναι ένα αντικείμενο που αποκτάται, ένα προϊόν προς κατανάλωση, ένα πακέτο πληροφοριών προς επεξεργασία, αλλά μάλλον μια σχέση με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μια λαϊκή κουλτούρα με την υποχρεωτική εγγραφή σε ένα εξειδικευμένο ίδρυμα, αλλά μόνο με την κινητοποίηση ολόκληρου του πληθυσμού. Σήμερα, το κοινό σε όλους δικαίωμα να κάνουν χρήση της ικανότητάς τους να διδάσκουν και να μαθαίνουν το έχουν μόνον οι εκπαιδευτικοί με τη σχετική άδεια. Η πραγματική ζωή και η γνώση δεν είναι δύο χωριστοί και απομακρυσμένοι μεταξύ τους κόσμοι. Αντιθέτως, μαθαίνουμε ιδίως όταν κάνουμε αυτό που έχουμε εμείς επιλέξει, όταν βουτάμε στην εμπειρία και στοχαζόμαστε για ό,τι μας περιβάλλει και μας αφορά άμεσα· μαθαίνουμε από τον κόσμο και δεν αποκτάμε πληροφορίες γι’ αυτόν.

Η IRA-C, μια οργανωμένη ομάδα εργασίας για διαδραστική έρευνα στο πεδίο της αρχιτεκτονικής σε κριτικά πλαίσια, συστάθηκε στο Μιλάνο το Σεπτέμβριο του 2009. Σκοπός της ομάδας είναι η ανάπτυξη νέων αστικών κα κοινωνικών στρατηγικών και επεξεργασμένων ιδεών, χρησιμοποιώντας ένα διασταυρούμενο συνδυασμό δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας που θα είναι σε θέση να δημιουργήσει στενές επαφές μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας, προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα.

collaborators

Ira-C Team

country

Ιταλία

year

2015