μοιραστείτε στο

facebook twitter email

top

Η Adhocracy στο GitHub Η Adhocracy στο GitHub

μοιραστείτε στο

facebook twitter email

top

Στο πνεύμα της Adhocracy για υποστήριξη της ανοιχτής και εύκολης πρόσβασης στη γνώση, χρησιμοποιούμε το GitHub –έναν web-based αποθηκευτικό χώρο για διανομή του πηγαίου κώδικα διάφορων έργων– προκειμένου να κοινοποιήσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία της έκθεσης: τις προδιαγραφές της Ανοιχτής Πρόσκλησης, το design της έκθεσης και τις οδηγίες για την οπτική επικοινωνία και τα γραφιστικά της έκθεσης, έτσι ώστε να είστε σε θέση να οικειοποιηθείτε, να προσαρμόσετε, να αναμορφώσετε και να δημιουργήσετε τη δική σας έκθεση Adhocracy.