Το e-Book Adhocracy ATHENS είναι το εννοιολογικό πλαίσιο υποστήριξης αυτής της έκθεσης. Με κείμενα τόσο από διεθνείς στοχαστές όσο και από εγχώριους κριτικούς, η έκδοση παρουσιάζει μια οικουμενική άποψη με μια τοπική βλέψη: να γίνει κατανοητή η επίδραση του design, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής στην καθημερινή ζωή.