ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η αφήγηση της έκθεσης Adhocracy στην Αθήνα υιοθετεί ορισμένες θεματικές ενότητες που είναι εγγενείς στην έννοια της Adhocracy και οι οποίες σχετίζονται με μορφές οργάνωσης που αντιτίθενται στα κανονικά γραφειοκρατικά σχήματα προκειμένου να βρουν τρόπους να «κάνουν πράγματα». Από το DIY (φτιάξ’’ το μόνος σου) έως το DIWO (φτιαξ’ το με άλλους), ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει έργα και προτάσεις που εξηγούν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία διαφορετικών οικονομικών μοντέλων, προτάσεις με μια κριτική άποψη για διάφορα θέματα που σχετίζονται με το design και το οικονομικό πλαίσιο, καθώς και άλλα έργα που δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τις αστικές και κοινωνικές συνθήκες στις τοπικές κοινότητες. Αυτά είναι ορισμένα από τα μονοπάτια που οδηγούν από την κατασκευή αντικειμένων στη δημιουργία των κοινών.