μοιραστείτε στο

facebook twitter email

top

Events Events

μοιραστείτε στο

facebook twitter email

top

Η έκθεση πλαισιώνεται από μια σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν να διευρύνουν το θεωρητικό υπόβαθρο, τη γνώση και τη διασκέδαση που είναι εγγενείς στην έννοια της Adhocracy. Εργαστήρια, συζητήσεις, παρουσιάσεις και δύο hackathons είναι ορισμένες από τις μορφές που επιλέξαμε για να το υλοποιήσουμε αυτό.