Νέες τεχνολογίες

Ο όρος «νέες τεχνολογίες» μόνο νέος δεν είναι· οι διαδικασίες καινοτομίας και διάχυσης στον τεχνολογικό τομέα υπήρχαν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας (σκεφτείτε απλώς τον τροχό ή οποιαδήποτε πτητική μηχανή). Έτσι, λοιπόν, σήμερα που ζούμε το hype θεμάτων όπως η Έξυπνη Πόλη ή τα Μεγάλα Δεδομένα, μάλλον είναι ώρα να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το design για να θέτουμε κριτικά ερωτήματα, αντί να αναζητούμε μονάχα απαντήσεις.

filter
id title author
001 Open Source Architecture Manifesto Carlo Ratti Associati
004 The Ad-hoc Machine Felix Thorn
005 The Reboots Alessandro Fonte
007 Programming Objects Hacking Households
011 Paper Electronic Modules Coralie Gourguechon
012 Parametric Standardization Kirschner3D and Jesse Howard
013 of Instruments and Archetypes Unfold, Kirschner3d in collaboration with Penny Webb
015 Potlatch Fosbury Architecture
016 Po.In-Inc. Ευτύχης Ευθυμίου, Ελισάβετ Αντάπαση, Χριστίνα Αντζουλάτου
017 Visual March to Nowhere (or ‘Arintagas’) Νάντια Χατζημητράγκα
018 Ethical Things Matthieu Cherubini
, Simone Rebaudengo
021 Metadata+ Josh Begley
022 The Liberator 3D Printer Gun Defense Distribuited
024 HUM[erus] Archoff
025 Emancipati Orkan Telhan
026 Divergence Αφροδίτη Ψαρρά
028 Opendesk James Arthur, Ian Bennink, Tim Carrigan, Nick Ierodiaconou, Joni Steiner
040 FabAthens Δημήτρης Παπαλεξόπουλος